അഹ്'ലുസുന്നതി വല്‍ ജമാ'അത്ത് -ഉസ്താദ് അബ്ദുസ്സമദ് പൂക്കോട്ടൂരിന്‍റെ പ്രഭാഷണം

Ahlu sunna wal jamaat- Usthad AbduSamad Pukotur


Next previous home